Mis on L.I.F.E. seade ja mida ta teeb?
Inimesel on peale füüsilise keha ka silmaga nähtamatu energeetiline keha, mis sisaldab tohutu suurt hulka sellega seotud infot. Välja tasandil on kogu info inimesega kogu aeg kaasas. Selles on tema hetke mõtted ja tunded, ka minevik ja perekonnapärand, selles peegeldub harmoonia ja tasakaaluseisund ning probleemid ja stressipiirkonnad. Just nimelt sellisel infovälja peentasandil töötab Ülle Toomeoja kasutades L.I.F.E. seadet.
L.I.F.E.’-i seadmes on üle 7000 stressinäitaja võnke, mis puudutab inimest ja tema toimimist. Senini on L.I.F.E.’i seade AINUS omalaadne, mille puhul terapeut saab tegeleda nii kliendi emotsionaalse kui ka vaimse tasandiga. Seade loeb võnkeid mõõtes inimese infovälja ning oskab sõnastada ka tema emotsionaalseid probleeme, andes teavet arvude, protsentide ja kirjelduste kujul. Seade töötab kahesuunaliselt:
– kõigepealt leiab see üles normist kõrvalekalded ning
– seejärel vabastab inimese blokeeringutest ja taastab tasakaalu, mõjutades võngetega infovälja struktuure.
L.I.F.E. seade kuulub teise põlvkonna bioresonantsseadmete hulka. Esimese põlvkonna hulka kuuluvad punkt anduriga seadmed, nagu Bi-com ja Mora 
  LOE LISA SIIT


ENERGIAVÄLJA HINDAMINE

Energiaväli saab nähtavaks P.I.P. seadmega

Enne teraapiat
Peale teraapiat

Klienti pildistatakse eest, tagant ja kui vajalik siis ka külgedelt.
*** Fotod ja videod on vajalikud ainult juhul kui ilmneb vajadus kliendi energiavälja põhjalikumalt hinnata ja jälgida.
Sel juhul saadud fotod ja/või videod salvestatakse ning kordusseanssidel võrreldakse uusi salvestisi eelnevatega, et hinnata L.I.F.E. seadme seansside tõhususust.
Ka klient ise saab salvestatud materjalidega tutvuda.

P.I.P. on rahvusvaheliselt tunnustatud seade, mida kasutakse meditsiiniliste uuringute ja diagnostika käigus, energiavälja seisundi uurimiseks ja erinevate tervendavate tegevuste mõju kiireks hindamiseks.

P.I.P. seadet kasutavad mitmed teadustöötajad, tervishoiutöötajad ja erinevad meditsiiniasutused üle maailma.

P.I.P. kasutavate organisatsioonide hulka kuuluvad näiteks: MIT College World Peace Centre, Zoroastrian College, University of Greece, The Centre for Human Energy Field Research, The Psychical Research Group, Anandi Niwas Hospital & Sonography Clinic, The Sai Diagnostic Foundation, The Energy Centre, Exeteris, Essential Energies Londonis.


TÄHELEPANU!
P.I.P seade ei ole mõeldud diagnoosimiseks, ravimiseks, haiguste ennetamiseks ega leevendamiseks. 
P.I.P. seade ei asenda meditsiinitehnikat, vaid aitab visuaalselt hinnata energiavälja ja stressipiirkondi.
TOIMUVAD LOENGUD

ÕNNELIKKUSE VALEM 

KUIDAS SUURENDADA ENDA ELUENERGIAT

LOE LISA SIITLOE LISA 

- Diplomeeritud Biotagasiside terapeudist Ülle Toomeojast KLIKI SIIA
- Ülle Toomeoja klientide edulood 
KLIKI SIIA
- Ülle Toomeojast AJAKIRJADES „TERVENDAJA“, “BUDIAAR”, "PSÜHHOLOOGIA SINULE", "EESTI NAINE" ja  ILMUNUD ARTIKLID
 KLIKI SIIA 

LISA TEENUSED

- BIORESONANTS UURING - KOMPUUTERDIAGNOSTIKAGA KLIKI SIIA

- Teised teraapiad KLIKI SIIA

​​BIORESONANTSTERAAPIA SEANSSID 
DIPLOMEERITUD BIOTAGASISIDE TERAPEUDI ÜLLE TOOMEOJAGA

 KLIKI SIIAPeale teraapiat
Peale teraapiat
Enne teraapiat
Peale teraapiat
Peale teraapiatINIMKEHA KUI ENERGIAVÄLI

Kõik aatomid ja subatomaarsed osakesed, mis moodustavad inimkeha, on piltlikult öeldes „külmutatud energia“. Inimesi võib pidada „külmutatud energiate keerulisteks kimpudeks“.
Kuna kogu energia vibreerib ja võngub erinevate sagedustega, siis vähemalt atomaarsel tasandil koosneb inimese keha tegelikult vibreeriva energia erinevatest liikidest.  Sellest faktist tuleneb mõiste "võngetel põhinev meditsiin". 
Täpsemalt öeldes on võngetel põhinev meditsiin suund, kus diagnoosimine ja haiguste ravi põhineb ideel, et me kõik oleme unikaalsed energiasüsteemid. Võngetel põhinevas meditsiinis diagnoositakse erinevaid haigusi, mõõtes inimkehas leiduvaid erinevaid sagedusi. 
See mõte ei ole kindlasti uus. Näiteks paljud arstid teevad oma patsientidele rutiinselt elektrokardiogrammi (EKGs). Elektrienergia tuleb südamest ja annab arstidele infot, kas süda töötab korralikult.
Seega südame elektrienergia mõõtmine, seesama lihtne EKG, on tegelikult vibratsioonilise meditsiini diagnoosimise vorm.
Kaasaegne meditsiin hakkab tasapisi aktsepteerima uut teaduslikku maailmavaadet: inimese keha on kompleksne süsteem.  Seni on valdavaks inimese keha käsitlemine iganenud mudelil, mille kohaselt on inimese keha kui üks keeruline masin. Selle vana maailmavaate seisukohalt on süda lihtsalt mehaaniline pump, neerud vere filter, lihased ja luustik rihmarataste ja kangide mehaanilised raamid. 
Vana maailmavaade põhineb Newtoni füüsikal, mille kohaselt teadlased on vaadanud universumit kui hiiglasliku masinat, nagu üht suurt kella. Samamoodi on arvatud, et ka inimkeha on masin.


MIS ON VÕNGETEL PÕHINEV MEDITSIIN?

Sõnapaar "võngetel põhinev" seostub kujundiga millestki, mis võngub või tekitab heli. Kui tahta mõista terminit "võnge", siis helilained on meile kõige tuttavam võngete vorm. Kuid helilained on tegelikult ainult üks vorm kiirelt võnkuvast ehk vibreerivast energiast, valgus on võnkuva energia teine vorm. Need on vaid kaks näidet paljudest võnkuva energia tüüpidest, mis moodustavad väga laia nn elektromagnetilise spektri, mis hõlmab raadiolaineid, televisiooni laineid, röntgenkiiri, ultraheli laineid ja mikrolaineid. 
Kuna inimese energiasüsteem on "mitmemõõtmeline“, siis võngetega tervendamine kasutab kõiki energia vorme ja erinevaid võnkuva/vibreeriva energia sagedusi, mis inimesega resoneerivad. Inimese füüsiline keha on aine, millel on mass ja maht. Einsteini ja kvantfüüsika seisukohast lähtudes on biokeemilised molekulid, millest koosneb füüsiline keha, tegelikult vibreeriva energia vorm.


MIS ON TRADITSIOONILISE MEDITSIINI JA VÕNGETEL PÕHINEVA MEDITSIINI ERINEVUSED?

TRADITSIOONILINE MEDITSIIN
- Põhineb Newtoni füüsikal.
- Käsitleb keha kui bioloogilist masinat.
- Näeb aju kui bioarvutit ja teadvust kui aju elektrilise aktiivsuse kõrvalsaadust.
- Arvatakse, et emotsioonid mõjutavad haigusi aju ja keha vaheliste neurohormonaalsete seoste kaudu.
- Normist hälbinud füüsilise keha biomehhanismide raviks kasutatakse ravimeid ja kirurgiat.


VÕNGETEL PÕHINEV MEDITSIIN
- Põhineb Einsteini füüsikal ja kvantfüüsikal.
- Käsitleb keha kui dünaamilist energiasüsteemi.
- Meel ja vaim on teadvuse tõelised kandjad ja aju on vaid aparaat, mis teadvuse protsesse vahendab.
- Emotsioonid ja vaim võivad mõjutada haigusi keha, meele ja vaimu vahel olevate energeetiliste ja neurohormonaalsete ühenduste kaudu.
- Keha, hinge ja vaimu tasakaalustamiseks kasutatakse erineva sagedusega erinevaid bioenergia vorme.
* Võimalus uurida subatomaarset tasandit on mõjutanud arusaamist füüsilise keha struktuurist ning paljud tipptasemel teadlased ja mõtlejad usuvad, et inimene on midagi enamat kui lihtsalt bioloogiline masin, mille osad vananevad ja kuluvad. Kui me oleksime lihtsalt keerulised masinad, siis me vajaksime ainult paremaid teadmisi varuosade vahetamise kohta ja paremat tehnikat bioloogilise mootori parandamiseks, et ravida haigusi ja aja hävitustöid. Kuid inimese käsitlemine bioloogilise masinana ei ole arste viinud oodatud suure läbimurdeni krooniliste haiguste tervendamisel, mis tänapäeva arenenud ühiskondades suurt tähelepanu nõuavad.

Tänapäeva meditsiin käsitleb keha kui suurt kellavärki, bioloogiliste hammasratastega masinat, seevastu uue maailmavaatega tervendajad näevad keha kui ühtset energiasüsteemi. Traditsiooniline meditsiin näeb haiguste põhjustena kokkupuudet nakkavate bakterite või viirusega, traumasid, mürkkemikaalide allaneelamist või päritud ebanormaalseid geene. 
Uus paradigma tervendamisele läheb sügavamale ja otsib haiguste algpõhjusi. Traditsiooniline meditsiin ei pea teadvust haiguste oluliseks põhjuseks, haigused on  neurokeemiliste protsesside ja inimese aju elektriliste reaktsioonide  kõrvalsaaduseks.
Võngetega tervendamine põhineb murrangulistel, kuid seni siiski vähe tunnustatud seisukohtadel inimese keha toimimisest, mille osadeks on kaasaegsed teaduslikud vaated aatomite ja molekulide energeetilisele olemusele ja iidsed teadmised kehast kui unikaalsetest eluenergia süsteemist. 
Selle asemel, et näha keha kui keerulist masinat, mis on hingestatud ainult elektrokeemiliste reaktsioonidega, vaatleb võngetega tervendamine keha kui keerulist, integreeritud eluenergia süsteemi, mis on inimteadvuse kandjaks ja inimese hinge loomingulise väljenduse ajutiseks eluasemeks. Võngetega tervendamise seisukohalt pole haigus tingitud mitte ainult mikroobidest, keemilistest ainetest ja füüsilistest traumadest, vaid ka kroonilistest negatiivse emotsionaalse energia mustritest, mis on seotud meie enda ja teiste inimestega. Võngetega tervendamine ei toimu ravimite ja skalpelli abil, et tuua tervenemist haigele kehale, meelele ja hingele, on kasutusel on erinevad energiaallikad, nii elektromagnetiline kui ka peen eluenergia.

MIS ON BIORESONANTSTERAAPIA?

Bioresonantsteraapia on võngetel põhinev meetod, mis käsitleb inimese organismi kui tasakaalustatud energeetilist süsteemi ning abistab seda tervenemisel. Bioresonantsteraapia meetod toimib inimest ümbritseva nõrga elektromagnetvälja mõõtmise ja mõjutamise teel. Tasakaalutute rakkude võnkesagedus erineb tasakaalus rakkude võnkesagedusest.  Igale kehas toimuvale biokeemilisele reaktsioonile eelneb elektromagnetiline võnge. 
Taastades tasakaalutute rakkude õiged võnkesagedused, hakkavad paranema iseregulatsiooni protsessid raku tasandil ja korrastub organismi biokeemia. Sellest algab tervenemine. 
Bioresonantsteraapia eesmärk on taastada inimese organismi loomulik eneseregulatsioonivõime ning jõuda täieliku tasakaaluni, mis on olemas igas inimeses.


Enne teraapiat

VÕNGETEL PÕHINEV MEDITSIIN

Enne teraapiat
Enne teraapiat

Lisaks L.I.F.E. seadmele kasutab terapeut Ülle Toomeoja ka energiavälja hindamise seadet P.I.P. enne bioresonantsteraapia seansi alustamist.
P.I.P seadme abil saab näha energia liikumist kehas ning kui tekib vajadus energiavälja põhjalikumalt hinnata, on lisaks fotodele võimalik teha energiaväljast video. 
Spetsialisti kogenud silm oskab ekraanile kuvatud mustreid ja värve nähes täpselt kindlaks määrata energiaväljas leiduvad stressipiirkonnad. 
See võimaldab terapeudil kiiresti otsustada, milline organ või kehapiirkond vajab lähemat uurimist mõne L.I.F.E. seadme programmiga või milline probleemide ring vajab tasakaalustamist bioresonantsmeetodiga.

 

P.I.P. seade aitab näha ja visuaalselt hinnata: 

* inimese energiavälja, meridiaane ja tšakraid ning ka üksikute organite energiavälju;
* stressis olevaid piirkondi;
* juba olemasolevaid ja alles tekkivaid stressipiirkondi; 
* paranemise ilminguid; 
* L.I.F.E. seadme abil läbi viidud seansside tõhususust.